1,80

BT - - SPORTEN -

Det kun­ne godt lig­ne, at beg­ge hold kom­mer på tav­len i den­ne kamp. Ipswich spil­ler frisk til un­der Mick McCart­hy, hvil­ket gi­ver nog­le svært un­der­hol­den­de kam­pe. Man har så­le­des sco­ret i samt­li­ge kam­pe i den­ne sæ­son, men og­så blot en en­kelt gang holdt mod­stan­de­ren fra at sco­re. Leeds er og­så umid­del­bart et hold, der er bedst off en­sivt, og det er så­le­des og­så blot sket en en­kelt gang i den­ne sæ­son, at beg­ge hold ik­ke har sco­ret i en Leeds- kamp. Der er med an­dre ord lagt i ov­nen til en un­der­hol­den­de kamp, hvor vi går eft er, at beg­ge hold får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.