Hvor­dan bli­ver en fa­mi­lie­far til bor­de­le­jer?

BT - - DEBAT -

Mi­cha­el Jeppesen mø­der Mor­ten, der for­sø­ger at få uden­land­ske kvin­der til at fl yt­te til Jyl­land for at tje­ne pen­ge som prosti­tu­e­re­de. Men per­son­ligt er Mor­ten ud­for­dret af, at for­ti­den pres­ser på. Han for­tæl­ler blandt an­det om sin for­tid som fa­mi­lie­far i et par­cel­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.