Boy­kot gol­f­sta­ter­ne

BT - - DEBAT -

Mens EU er ka­stet ud i en ek­si­sten­ti­el kri­se, og Sy­ri­ens fat­ti­ge na­bo­lan­de seg­ner un­der pres­set fra mil­li­o­ner af krigs­fl ygt­nin­ge, ny­der de li­vet an­dre ste­der i Mel­le­mø­sten. Iføl­ge de sten­ri­ge ør­ken­sta­ter i Den Per­si­ske Golf må vi an­dre hjæl­pe nød­sted­te men­ne­sker, selv om lan­de­ne bæ­rer et ho­ve­d­ansvar for kon­fl ik­ter­ne i de­res egen re­gion.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.