For­ti­den tur- re­tur

BT - - DEBAT -

Je­re­my Cor­byn ( nyvalgt La­bour- le­der, red.) vil spo­le ti­den tilbage til de høj­rø­de 1970’ ere, da den bri­ti­ske øko­no­mi var gen­nem­re­gu­le­ret af sta­ten, de­le af in­du­stri­en na­tio­na­li­se­ret, de off ent­li­ge kas­ser vidt åb­ne og fag­for­e­nin­ger­ne pla­ce­ret på en pie­destal. Det er for­stå­e­ligt, at store de­le af par­ti­et nu be­fi nder sig i gra­nat­chok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.