For os hand­le­de det først og frem­mest om men­ne­ske­lig­hed. Vi tænk­te, at vi hav­de plad­sen i hu­set, og vi nå­e­de slet ik­ke at dis­ku­te­re, om det var lov­ligt el­ler ej

BT - - NYHEDER - Ma­ria Slot, by­rå­ds­med­lem ( EL)

ef­ter fandt en kø­re­lej­lig­hed til de to afri­ka­ne­re og køb­te fær­ge­bil­let­ter til dem, da de ger­ne vil­le vi­de­re til be­kend­te i Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.