Vest­as på vej med kæm­pe­møl­le

BT - - NYHEDER -

• Vest­as gør klar til at lan­ce­re sin stør­ste land­vind­møl­le no­gen­sin­de. Al­le­re­de i 2016 kom­mer den før­ste op i test­cen­te­ret i Øste­rild, og året eft er for­ven­ter Vest­as, at møl­len er i pro­duk­tion, skri­ver Bør­sen.

Den nye V136 3,65 MW- kæm­pe­møl­le er ba­se­ret på Vest­as’ 3 MW- plat­form, men får bå­de stør­re vin­ge­s­pand og hø­je­re vind­møl­letårn. Hver vin­ge bli­ver 66,7 me­ter lang, og møl­len vil nå 149 me­ter over jor­den. Møl­len er må­l­ret­tet la­ve vind­ha­stig­he­der, yder 10 pct. me­re ener­gi og stø­jer min­dre.

Sta­ro­p­ra­men er far­lig, ad­va­rer Carls­berg.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.