Bt. dk/ un­der­hold­ning Schwarze­neg­ger afl øser Do­nald Trump

BT - - NYHEDER -

•’ Ter­mi­na­tor’- stjer­nen Ar­nold Schwarze­neg­ger afl øser nu præ­si­dent­kan­di­dat Do­nald Trump som vært i re­a­li­tys­howet ’ Ce­le­bri­ty Ap­pren­ti­ce’. Tv- sel­ska­bet NBC har af­brudt de­res sam­ar­bej­de med Trump eft er rig­man­dens ra­ci­sti­ske ud­ta­lel­ser. Og nu er det alt­så den tre- dob­bel­te ’ Mi­ster Uni­ver­se’, der skal væ­re dom­mer, når di­ver­se kend­te skal im­po­ne­re med de­res le­de­rev­ner.

Stu­di­er vi­ser, at to tred­je­de­le af den sam­le­de mæng­de is i Al­per­ne er for­s­vun­det si­den 1850, og Rho­ne Gla­ci­er er et ær­ger­ligt ek­sem­pel på den ten­dens. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.