B& O sælger Icepower fra

BT - - NYHEDER -

• Bang & Oluf­sen fort­sæt­ter udsal­get af ak­ti­vi­te­ter, der ik­ke er en del af ker­ne­for­ret­nin­gen.

Se­ne­st ved ud­gan­gen af 2015 for­ven­ter be­sty­rel­ses­for­mand Ole Andersen så­le­des, at tek­no­lo­gi­sel­ska­bet Icepower er solgt, skri­ver Bør­sen. Icepower har ud­vik­let for­stær­ker­tek­no­lo­gi, der gi­ver god lyd uden stor var­me­ud­vik­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.