No­vo over­ha­let

BT - - NYHEDER -

Hvis du er in­de­ha­ver af en­ten en iPho­ne el­ler iPad, kan du se frem til nye og spæn­den­de æn­drin­ger i dag. Fo­to: • Det vil kun­ne mær­kes på No­vo Nor­disks om­sæt­ning, når den schweizi­ske me­di­cokæm­pe Ro­che om få år ud­sen­der et blø­de­r­pro­dukt, skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Blø­de­r­me­di­ci­nen er un­der ud­vik­ling, men den in­ter­na­tio­na­le in­ve­ste­rings­bank si­ger, at der er 80 pct. sand­syn­lig­hed for, at den kom­mer på mar­ke­det. No­voSe­ven solg­te i 2014 for 9,1 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.