Bu­si­ness. dk Rig­mand drop­per til­bud på Mols- Li­ni­en

BT - - NYHEDER -

• Lind In­vest, ejet af rig­man­den Hen­rik Lind, har op­gi­vet at kø­be Mols- Li­ni­en. Det er ik­ke lyk­ke­des at få me­re end 10 pct. af ak­tier­ne, som var en af be­tin­gel­ser­ne i køb­stil­bud­det. Lind fort­sæt­ter dog som min­dre­talsak­tio­nær. Polaris bød tid­li­ge­re først 34 kr. pr. ak­tier og se­ne­re 40 kr. pr. ak­tie. Si­den til­bød Hen­rik Lind 44 kr. pr. ak­tie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.