Tesla- dræ­be­ren, hå­ber Por­che

BT - - NYHEDER -

Volkswa­gen ud­for­drer igen Tesla Mo­tors på Frank­furt Mo­tor Show med af­slø­rin­gen af pro­to­ty pen på en bat­te­ri­dre­vet Pors­che. El- sport­s­vog­nen kan kø­re 500 km på et bat­te­ri og op­la­der næ­sten til fuldt bat­te­ri på 15 mi­nut­ter.

Den nye Pors­che er ble­vet døbt Mis­sion E og lig­ner umi­sken­de­ligt Pors­ches iko­ni­ske 911. Mis­sion E har 600 he­ste­kræft er og kan ac­ce­le- re­re til 100 km i ti­men på 3,5 se­kun­der. Por­che- fø­lel­se » Da vi de­sig­ne­de bi­len, vid­ste vi, at det skul­le væ­re en rig­tig Pors­che. Det skul­le fø­les som en 911, « si­ger adm. di­rek­tør i Pors­che Mat­t­hi­as Mül­ler til Wall Stre­et Jour­nal.

Den en­de­li­ge be­slut­ning, om hvor­vidt bi­len skal sæt­tes i pro­duk­tion, bli­ver ta­get i slut­nin­gen af året. Hvis alt går eft er pla­nen, vil Mis­sion E kom­me på mar­ke­det i 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.