Ed ’ lav hus­le­je’

BT - - PRIVATØKONOMI - * Anm. Tekst: An­dreas Bach Hou­gaard GRA­FIK: Öberg Fo­to: Iris

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

Ved ud­løb af af­drags­fri­hed*

Fast­for­ren­tet lån 4 pct. med 10 års af­drags­fri­hed

For­skel

F1 med 10 års af­drags­fri­hed

For­skel

F3 med 10 års af­drags­fri­hed

For­skel

Ved om­læg­ning til et nyt 30- årigt af­drags­frit lån

Fast­for­ren­tet lån 3,5 pct. med 10 års af­drags­fri­hed For­skel F1 med 10 års af­drags­fri­hed For­skel F3 med 10 års af­drags­fri­hed

For­skel

Ved om­læg­ning til et nyt 30- årigt lån med af­drag

Fast­for­ren­tet lån 3 pct. For­skel F1 For­skel F3

For­skel

2.630

3.840

3.900

- 2.890

- 3.850

- 3.780

- 1.690

- 1.350

- 1.360

Re­st­gæld

0

0

0

15.823

10.135

10.135

28.434

10.135

10.135

1. ja­nu­ar 2006- 2015 1. ja­nu­ar 2016 1. ja­nu­ar 2006- 2015 1. ja­nu­ar 2016 1. ja­nu­ar 2006- 2015 1. ja­nu­ar 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016 Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016

Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016 Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016 Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016 Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2015 Ek­si­ste­ren­de lån 1. jan. 2016 Nyt af­drags­frit lån 1. jan. 2016 2.870 5.500 910 4.750 900 4.800 2.870 5.500 2.610 910 4.750 900 900 4.800 1.020 2.870 5.670 3.980 890 4.760 3.410 900 4.800 3.440 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.015.823 1.000.000 1.000.000 1.010.135 1.000.000 1.000.000 1.010.135 1.000.000 1.000.000 1.028.434 1.000.000 1.000.000 1.010.135 1.000.000 1.000.000 1.010.135 For­skel­len er mel­lem den ydel­se, lån­ta­ger har haft i lå­nets af­drags­frie pe­ri­o­de ( nu), og den ydel­se, lån­ta­ger vil få den 1. ja­nu­ar 2016 på det ek­si­ste­ren­de lån ( ved ud­løb af af­drags­fri­hed). For­skel­len er mel­lem den ydel­se, lån­ta­ger vil få den 1. ja­nu­ar 2016 på det ek­si­ste­ren­de lån ( ved ud­løb af af­drags­fri­hed), og den ydel­se, lån­ta­ger vil få den 1. ja­nu­ar 2016 ved en om­læg­ning til et nyt 30- årigt lån med af­drags­fri­hed. For­skel­len er mel­lem den ydel­se, lån­ta­ger vil få den 1. ja­nu­ar 2016 på det ek­si­ste­ren­de lån ( ved ud­løb af af­drags­fri­hed), og den ydel­se, lån­ta­ger vil få den 1. ja­nu­ar 2016 ved en om­læg­ning til et nyt 30- årigt lån med af­drag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.