USA

BT - - NYHEDER -

Seks per­so­ner er om­kom­met, og mindst syv er sav­net, eft er en over­svøm­mel­se mandag ram­te by­en Hil­da­le i det syd­li­ge Utah. Eft er et kraft igt regn­vejr i om­rå­det skyl­le­de en bøl­ge af mud­ret vand fra de nær­lig­gen­de bjer­ge ned gen­nem by­en og trak to bi­ler med sig, for­tæl­ler en tals­per­son fra det lo­ka­le brand­væ­sen til tv- sta­tio­nen KUTV. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.