KUWAIT

BT - - NYHEDER -

Syv mænd blev i går dømt til dø­den for et bom­be­an­greb mod en shi­amus­lim­sk moské i Kuwait i ju­ni, som ko­ste­de 27 men­ne­sker li­vet. Det skri­ver det kuwai­ti­ske nyheds­bu­reau KUNA iføl­ge Reu­ters. For­u­den de syv døds­døm­te har ot­te per­so­ner mod­ta­get fængsels­straff e fra to til 15 år, mens 14 er ble­vet fri­kendt. Bom­be­an­gre­bet fandt sted 26. ju­ni, da en sau­di­a­ra­bi­sk mand spræng­te sig selv i luft en i Imam al- Sa­deq- mo­ske­en, hvor om­kring 2.000 shi­amus­li­mer var sam­let til fre­dags­bøn. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.