For fæd­re­lan­det

BT - - TV - KRIGS­DRA­MA

I 1945 er An­den Ver­denskrig gå­et ind i sin af­slut­ten­de fa­se, og de ame­ri­kan­ske sty rker ind­ta­ger med store tab­stal den lil­le ja­pan­ske vulkan- ø Iwo Ji­ma for at bru­ge den som bro­ho­ved til an­gre­bet på det ja­pan­ske ho­ved­land. Eft er det før­ste blo­di­ge slag på øens strand rej- ser en hånd­fuld ame­ri­kan­ske sol­da­ter de­res fa­ne på et høj­de­d­rag, en si­tu­a­tion der bli­ver ind­fan­get af en krigs­fo­to­graf. Det hel­di­ge skud hav­ner nu på for­si­den af al­le de ame­ri­kan­ske avi­ser, og ind­g­y­der den krigstræt­te na­tion nyt håb. Tre over­le­ven­de fra bil­le­det, sama­rit­ten Jo­hn ” Doc” Brad­ley, Re­ne Gag­non og Ira Hay­es, bli­ver sendt på en plat PR- tur­ne rundt i USA for at rej­se pen­ge til den slunk­ne krigskas­se. Det bli­ver dog i sti­gen­de grad svært for dem, at med­vir­ke i lø­jer­ne. Samvit­tig­heds­nag over­for de fald­ne kam­me­ra­ter, der ik­ke fejres, samt det for­hold, at bil­le­det som de op­t­rå­d­te på ik­ke er det ori­gi­na­le ” fl ag­fo­to” pla­ger dem. Cl­int Eastwood har le­ve­ret en gribende fi lm om krig og opof­rel­se. Eastwood

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Et en­kelt bil­le­de kan vin­de en krig, si­ges det i Cl­int Eastwoods stor­lad­ne krigs­dra­ma ” Flags of Our Fat­hers”. Bil­le­det af ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der rej­ser Stars and Stripes over en bjerg­top på den ja­pan­ske ø Iwo Ji­ma, er et så­dant bil­le­de. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.