2011/ 2012- sæ­so­nen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Ajax med bl. a. Chri­sti­an Erik­sen ( nr. 8) var et af tre hold, der var bed­re end Ci­ty i 2012/ 13sæ­so­nen. Fo­to: AFP

Seks kam­pe og i bad. Man­che­ster Ci­ty for­må­e­de ik­ke at gå vi­de­re fra Grup­pe A, der og­så tal­te Bay­ern Mün­chen, Na­po­li og Vil­lar­re­al. Et 1- 2- ne­der­lag i Na­po­li blev ud­slags­gi­ven­de for, at Man­che­ster Ci­ty slut­te­de på tred­je­plad­sen i grup­pen - ét po­int ef­ter ita­li­e­ner­ne på an­den­plad­sen. Na­po­li og Edin­son Ca­va­ni blev en stopklods

for Ci­ty i 2011/ 12sæ­so­nen. Fo­to: AFP

En stor Champions League- fi­a­sko. Det er let at be­skri­ve Man­che­ster Ci­tys an­stren­gel­ser i Champions League i 2012/ 2013- sæ­so­nen - søl­le tre po­int blev det til i en grup­pe med Dort­mund, Re­al Madrid og Ajax, og det var na­tur­lig­vis ik­ke nok til at gå vi­de­re i tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.