I skam­me­kro­gen

Uff e Bech er ble­vet sat af hol­det i Han­nover i tre uger eft er at væ­re ta­get i by­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­GRA­DE­RET Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Uff e Bech skal i de kom­men­de tre uger træ­ne med U23- hol­det i Han­nover 96 ’ af di­sci­pli­næ­re år­sa­ger’, skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de. Bun­des­liga­klub­bens træ­ner, Mi­cha­el Frontzeck, med­del­te be­slut­nin­gen eft er gårs­da­gens træ­ning for første­hol­det, hvor Uff e Bech ik­ke delt­og. Han vil ik­ke gå i de­tal­jer med, hvad den 22- åri­ge hur­tig­lø­ber har gjort.

Iføl­ge ty­ske me­di­er er år­sa­gen dog, at den 22- åri­ge fl øj­spil­ler blev set i Han­novers nat­te­liv lør­dag aft en eft er kam­pen mod Borus­sia Dort­mund, som han hav­de meldt afb ud til med den be­grun­del­se, at han var for­kø­let.

» Der er ting, man ik­ke skal la­ve med mig. Så hjæl­per jeg ger­ne til at for­stå, hvad pro­fes­sio­na­lis­me hand­ler om, « si­ger Mi­cha­el Frontzek til avi­sen Han­nove­ri­s­che Al­l­ge­me­i­ne.

Den 22- åri­ge fl øj­spil­ler er in­den den­ne sæ­son kom­met til den ty­ske Bun­des­liga- klub fra FC Nordsjælland, hvor han og­så op­le­ve­de at bli­ve sat på bæn­ken af træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son til en kamp mod OB, for­di han var kom­met for sent til tak­tik­mø­det.

Det var ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Uff e Bech.

Uf­fe Bech ( th.) har kun spil­let en halv­leg for Han­nover si­den skif­tet fra FC Nordsjælland. Det var mod Mainz, hvor han blev skif­tet ud i pau­sen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.