Dan­mark- Spa­ni­en i Da­vis Cup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BEDST BE­TAL­TE I 2014 29 år ( nr. 7 på ver­dens­rang­li­sten) 27 år ( 22) 31 år ( 43) 32 år ( 283) 21 år ( 909) 24 år ( 963) 33 år ( 8)

18. au­gust 2008

Au­stra­li­an Open ( 2009) French Open ( 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Wim­b­ledon ( 2008, 2010), US Open ( 2010, 2013)

Bei­jing 2008 Dis­se 10 sport­stjer­ner tjen­te mest i 2014 ( præ­mie- og sponsor­pen­ge)

( bok­ser) - 105 mio. dol­lar

( fod­bold) - 80 mio. dol­lar

( ba­sket­ball) - 72,3 mio dol­lar

( fod­bold) - 64,7 mio. dol­lar

( ba­sket­ball) - 61,5 mio. dol­lar

( golf) - 61,2 mio. dol­lar

( ten­nis) - 56,2 mio. dol­lar

( golf) - 53,2 mio. dol­lar

( ten­nis) - 44,5 mio. dol­lar

( NFL) - 43,8 mio. US- dol­lar

Kil­de: Pen­ge & Pri­va­tø­ko­no­mi

DER ER TA­LE

VIN­DE­REN KLA­RER SIG FOR FØR­STE GANG si­den 1996 er Spa­ni­en i år uden for Da­vis Cup- tur­ne­rin­gens hø­je­ste ni­veau, Wor­ld Group DAN­MARK OG SPA­NI­EN har i Da­vis Cup- tur­ne­rin­gen mødt hin­an­den fi­re gan­ge. Stil­lin­gen i den ind­byr­des sta­ti­stik er 2- 2. Dan­mark be­sej­re­de i 1988 det span­ske hold 3- 2 i Aar­hus, men tab­te i 1996 1- 4 til spa­ni­er­ne på ude­ba­ne i Tar­ra­go­na DA­VIS CUP- KAM­PEN ind­le­des fre­dag med to sing­ler, lør­dag af­vik­les doub­len, mens de to af­slut­ten­de sing­le­kam­pe spil­les søn­dag I MOR­GEN VIL der på Oden­se Slot væ­re lod­træk­ning om kam­præk­ke­føl­gen SPA­NI­EN Ra­fa­el Na­dal, David Fer­rer, Ro­ber­to Bau­ti­s­ta Agut,

Fer­nan­do Ver­dasco,

Kap­ta­jn: DAN­MARK Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen,

Mi­ka­el Tor­pe­gaard,

Sø­ren Hess- Ole­sen,

Tho­mas Kro­mann,

Kap­ta­jn:

om en kamp i Da­vis Cup- tur­ne­rin­gens Eu­ro­pa/ Afri­ka- grup­pe 1

fri af nedryk­ning, mens taberen se­ne­re på ef­ter­å­ret skal spil­le en alt­af­gø­ren­de kamp mod Sve­ri­ge

Con­chi­ta Mar­ti­nez ( vandt Wim­b­ledons da­mesing­le i 1994 og har lig­get num­mer to på ver­dens­rang­li­sten) 28 år ( ik­ke ran­ge­ret)

Ken­neth Carlsen ( har vun­det tre tit­ler i her­re­sing­le på ATP Tou­ren og lig­get num­mer 41 på ver­dens­rang­li­sten) Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Dan­mark kom­mer på en me­get svær op­ga­ve mod de span­ske ver­dens­stjer­ner.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.