E mit sid­ste OL’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NA­DAL I TAL BLÅ BOG

Så man­ge mio. dol­lar har han tjent i pen­ge­præ­mi­er si­den prof- de­bu­ten i 2001

An­tal­let af sej­re i si­ne 905 kam­pe på de pro­fes­sio­nel­le ten­nis­spil­le­res ATP Tour ( sej­r­s­pro­cent: 82,87)

Så man­ge ser­ve­es­ser har han la­vet i kar­ri­e­ren

Så man­ge dob­belt­fejl står han no­te­ret for at ha­ve la­vet

Så man­ge tit­ler på ATP Tou­ren har han vun­det

Så man­ge tur­ne­rings­sej­re er det ble­vet til i år – i Ham­borg, Stutt­g­art og Rio de Ja­neiro

Den nu­væ­ren­de placering på ver­dens­rang­li­sten

Højde i cm Vægt i kg Så man­ge gan­ge har han vun­det Grand Slam- tur­ne­rin­gen French Open i Pa­ris. Her­u­d­over har han vun­det fem Grand Slam- tur­ne­rin­ger: Au­stra­li­an Open ( 1), Wim­b­ledon ( 2) og US Open ( 2). Alt i alt er det ble­vet til 14 Grand Slam- fi­na­le­sej­re li­ge­som Pe­te Sam­pras og kun over­gå­et af Ro­ger Fe­de­rer, der har 17 tit­ler

An­tal­let af uger som num­mer et på ver­dens­rang­li­sten

Så man­ge mio. kro­ner har del­ta­gel­sen i tur­ne­rin­ger­ne på ATP Tou­ren ge­ne­re­ret i alt i pen­ge­præ­mi­er Ra­fa­el Na­dal 3. ju­ni 1986 ( 29 år) i Ma­na­cor på Mall­orca

Kæ­re­ste med Ma­ria Fran­ci­sca Pe­rel­lo

To­ni Na­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.