FCM- ke­e­per ude på ube­stemt tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC MIDTJYLLAND MÅ I

den kom­men­de tid und­væ­re klub­bens nor­ma­le første­må­l­mand. Den sven­ske ke­e­per, Jo­han Da­hlin, er ude på ube­stemt tid på grund af en over­be­last­nings­ska­de i knæ­et. » En se­ne­pro­ble­ma­tik er no­get af det svæ­re­ste at spå om i for­hold til en tids­ho­ri­sont. Det hand­ler om at ta­ge et step ad gan­gen. Det er det, vi gør nu. Så om det er tre uger el­ler me­re, det dre­jer sig om, er svært at si­ge, « si­ger fy­si­o­te­ra­pe­ut Ni­ck­las Fal­kes­gaard Pe­der­sen til klub­bens hjem­mesi­de. I Da­hl­ins fra­vær vil Mik­kel Andersen fort­sat vog­te må­let.

BNB/ Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.