Wiland lan­ger ud ef­ter Sol­bak­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JO­HAN WILAND HAR

skif­tet tjan­sen som re­ser­ve­ke­e­per FC København ud med fast spil­le­tid i Malmö FF. Og den sven­ske må­l­mand var ik­ke til­freds med den sid­ste tid i FCK. Jo­han Wiland mi­ste­de i det sid­ste år sin plads til den dan­ske lands­holds­må­l­mand, Step­han Andersen, og han me­ner ik­ke, at FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen sær­lig godt. » Når hol­det er ne­de og ik­ke kan det få det til at fun­ge­re, kan det væ­re svært at kom­me op i gear igen. Så skal man ha­ve en le­der, der ta­ger fat i dig og si­ger ’ kom igen, gå ud og hav det sjovt der­u­de’. Det ske­te ik­ke. Jeg be­skyl­der ik­ke no­gen for no­get, men så­dan var det, « si­ger Wiland til Ek­stra Bla­det.

BNB/ Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.