FCM- for­sva­ret slår vild liga­re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjylland er kom­met fl yven­de fra start i Su­per­liga­en og har især de­fen­sivt vist skræm­men­de sty rke.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er midtjy­der­ne godt på vej til at bli­ve det hold, der har luk­ket fær­re­st mål ind no­gen­sin­de i en Su­per­liga- sæ­son. Den ly­der på 22 mål imod i en sæ­son, men Nor­di­cBet gi­ver blot odds 1,80 på, at FCM har re­kor­den, når sæ­so­nen er om­me.

» Hvis re­kor­den skal glip­pe for midtjy­der­ne, skal de ind­kas­se­re næ­sten et mål pr. kamp re­sten af sæ­so­nen, hvil­ket vi har me­get svært ved at se for os. De har al­le­re­de mødt bå­de Brøndby og FC København og holdt bu­ret rent i beg­ge kam­pe. I de re­ste­ren­de 25 kam­pe skal FC Midtjylland blot hol­de et nor­malt snit for et top­hold med en god de­fen­siv for at slå re­kor­den, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.