1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de Vi­seu og Freamun­de har mi­stet beg­ge si­ne top­sco­re­re fra sid­ste sæ­son, så me­get kun­ne ty de på en tem­me­lig må­l­fat­tig aff ære mel­lem de to mand­ska­ber. Vi­seu har sco­ret fem mål i seks kam­pe, mens Freamun­de godt nok har la­vet syv fuld­træff ere. De seks af dem er dog fal­det på eget græs, og aft enens gæ­ster har i for­vej­en de­res for­ce i de­fen­si­ven, hvor de sid­ste sæ­son var det hold, der med af­stand luk­ke­de fær­re­st mål ind med blot 0,7 mål mod sig pr. kamp. Det reg­ner til­med kraft igt i Portu­gal i dis­se da­ge, så ba­ne­for­hol­de­ne er næp­pe ret go­de.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.