1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lio­nel Mes­si har væ­ret gan­ske over­le­gen i Champions League- grup­pe­spil­let de sid­ste par sæ­so­ner, hvor han si­den 2012/ 13- sæ­so­nen har net­tet 20 gan­ge i 14 grup­pe­spilskam­pe. Den ar­gen­tin­ske må­l­ma­ger spil­le­de til­med kun en halv ti­me i we­e­ken­dens kamp mod At­le­ti­co Madrid, hvor han score­de sej­rs­må­let 13 mi­nut­ter før tid. Ro­ma- for­sva­ret har set tvivl­s­omt ud i Se­rie A ind­til vi­de­re, hvor man blandt an­det luk­ke­de mål ind mod Ju­ven­tus med to mand i over­tal, så det lig­ner en me­get svær mis­sion at hol­de Mes­si fra CL- scor­ing num­mer 78.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.