2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­se­nal vir­ker til at væ­re op­pe i gear eft er en lidt sløv sæ­son­start. I Pre­mi­er League er det ble­vet til tre gan­ge rent bur i træk, og Di­na­mo Za­greb bør ik­ke væ­re hol­det, som bry­der Pe­tr Ce­chs sti­me på 332 mi­nut­ter uden mål mod sig. Kro­a­ter­ne var til­s­milet af en god po­r­tion held i kva­li­fi - ka­tio­nen til Champions League, hvor Fo­la Esch, Mol­de og Sken­der­beu Kor­ce ik­ke just kan kal­des kva­li­tets­mod­stand. Kro­a­ter­ne score­de nul gan­ge i åbent spil sidst de spil­le­de CL- grup­pe­spil, så gå eft er ude­sejr uden kro­a­ti­ske mål un­der­vejs.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.