Sid­ste chan­ce før K luk­ker

BT - - DEBAT -

De Kon­ser­va­ti­ve har ud­vik­let sig til en pin­lig af­fa­e­re. Man for­står godt, at fa­er­re og fa­er­re er­hvervs­folk og bor­ger­li­ge va­el­ge­re stem­mer på par­ti­et. Par­tiets in­ter­ne stri­dig­he­der og po­li­ti­ske in­kom­pe­ten­ce har skra­emt va­el­ger­ne va­ek. K er re­du­ce­ret til et par­ti uden po­li­tisk kom­pas, som i sag ef­ter sag ram­mer ska­evt. Ka­e­re kon­ser­va­ti­ve – find jer selv, så vi kan ken­de par­ti­et igen. Det er sid­ste chan­ce. El­lers over­le­ver I ik­ke na­e­ste valg.

Mail: bt-de­bat@bt.dk Tlf.: 33 75 72 71 (hver­da­ge kl. 11-14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.