Be­var de åb­ne gra­en­ser

BT - - DEBAT -

Schen­gen er med til at gø­re os al­le sam­men ri­ge­re og sik­rer, at han­del, fa­mi­liebånd, ud­dan­nel­se, turis­me, ser­vi­ce, pend­ling m.m. fo­re­går langt me­re smi­digt (...) Flygt­nin­ge­kri­sen er al­vor­lig (...), men den må ik­ke fø­re til, at vi smi­der nog­le af de go­der og frem­skridt, som EU-sam­ar­bej­det har ført til, ud med ba­de­van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.