Josefine Chri­sten­sen

BT - - NYHEDER -

Mor til fi­re-åri­ge Elias, har ar­bej­det som ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske og har der­for set man­ge trau­mer, når cyk­li­ster er ble­vet bragt ind på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke. Mens hun får sat hjel­men på sin søns ho­ved, be­kla­ger hun, at hun net­op i dag ik­ke selv har få­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.