Ca­mil­la San­de­mann

BT - - NYHEDER -

Ad­junkt, er ik­ke på no­gen må­de for­ar­get over Kron­prin­ses­sens valg. »Jeg sy­nes, hun har et an­svar for at re­pra­e­sen­te­re den sun­de for­nuft. Der­for bur­de hun ta­ge hjelm på. I det mind­ste kun­ne hun gi­ve bør­ne­ne hjelm på. Jeg kø­rer selv med hjelm nu, men jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.