Han­ne og Tho­mas Tofte

BT - - NYHEDER -

Er beg­ge pen­sio­ne­re­de prak­ti­se­ren­de la­e­ger. De var i går hop­pet på cyk­ler­ne for at hen­te bør­ne­bør­ne­ne Al­ber­te og Rig­mor. »Qua vo­res job har vi set man­ge ke­de­li­ge kon­se­kven­ser af, at folk ik­ke har brugt hjelm,« som Tho­mas Tofte ud­tryk­ker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.