Mi­ni­ster vil ik­ke love la­ve­re fa­er­ge­pri­ser

BT - - NYHEDER -

Ø-TRA­FIK

Det er alt for dyrt at sej­le med fa­er­ge til de dan­ske øer. Så langt er et bredt fler­tal på Chri­sti­ans­borg eni­ge. Men når det kom­mer til en kon­kret løs­ning, der vil gi­ve tra­fi­kal li­ge­stil­ling, op­hø­rer enig­he­den. So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) har ons­dag va­e­ret i sam­råd for at re­de­gø­re for, hvor­når øer­ne kan for­ven­te at få en af­kla­ring på, om bil­let­ter­ne bli­ver bil­li­ge­re.

»Vi har va­e­ret i gang med det før­ste skridt, som er god­strans­por­ten – det na­e­ste skridt er pas­sa­ger­ne,« si­ger mi­ni­ste­ren, der på sam­rå­det un­der­stre­ger, at hun sag­tens kan for­stå utå­l­mo­dig­he­den.

Der bli­ver ik­ke spyt­tet ek­stra skat­te­kro­ner i ø-tra­fik­ken.

Ar­kiv­fo­to: Kri­sti­an Bra­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.