Hjer­testar­te­re i al­le tog

BT - - NYHEDER -

•DSB op­sa­et­ter hjer­testar­te­re i samt­li­ge 520 tog, som skal sik­re, at man kan yde hur­tig og ef­fek­tiv genop­liv­ning, hvis en pas­sa­ger får hjer­te­stop. Opsa­et­nin­gen af genop­liv­nings­red­ska­bet sker i sam­ar­bej­de med TrygFon­den som en del af et fe­mårigt pro­jekt, der og­så in­klu­de­rer, at 64 ud­valg­te tog­sta­tio­ner bli­ver ud­sty­ret med ap­pa­ra­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.