Bu­si­ness.dk Lego ud­lø­ser mar­kant la­ve­re skat i Bil­lund

BT - - NYHEDER -

•I dis­se år skovler Lego-kon­cer­nen pen­ge ind fra sit salg af klod­ser over he­le jor­den, og det smit­ter nu af på de 26.400 bor­ge­re i Bil­lund, hvor Lego fort­sat har ho­ved­sa­e­de og stor pro­duk­tion. Et stort fler­tal i det Ven­stre­sty­re­de by­råd har ved­ta­get at sa­en­ke per­sonskat­ten med 0,5 pro­cent fra nytår. Det er va­e­sent­ligt me­re end de sa­enk­nin­ger, man nor­malt ser. Der lig­ger på 0,1 el­ler 0,2 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.