Carls­berg-di­rek­tør stop­per

BT - - NYHEDER -

•Carls­berg sa­et­ter nu sin er­far­ne kon­cer­n­fi­nans­di­rek­tør Jørn P. Jen­sen på po­r­ten. Det sker ba­re tre må­ne­der ef­ter, at Carls­bergs nye øver­ste chef, hol­land­ske Ce­es ’t Hart, til­t­rå­d­te i bryg­ge­ri­et. Hart har vars­let en om­fat­ten­de op­ryd­ning i bryg­ge­ri­et, der la­en­ge har ka­em­pet med rin­ge ak­tie­kur­s­ud­vik­ling som føl­ge af store pro­ble­mer på sit stør­ste en­kelt­mar­ked, Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.