Fa­engsel i åre­vis for has­hs­mug­ling

BT - - NYHEDER -

TREM­MER

Ret­ten i Roskil­de har ons­dag idømt tre ma­end fa­engsels­straf­fe på syv og 10 år for at inds­mug­le 4,9 ton hash fra Ma­rok­ko til Dan­mark med båd. Det skri­ver Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. To af ma­en­de­ne, på hen­holds­vis 33 og 35 år, na­eg­te­de sig skyl­di­ge i smug­lin­gen. De blev beg­ge idømt syv års fa­engsel.

Den sid­ste mand på 39 år, der be­teg­nes som ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag inds­mug­lin­gen, blev idømt 10 års fa­engsel. Ret­ten lag­de va­egt på, at han bå­de var til­ret­tela­eg­ger, or­ga­ni­sa­tor og fi­nans­man­den. Inds­mug­lin­gen fo­re­gik fra 2009 til 2014.

Til­freds­hed

»Vi er til­fred­se i for­hold til stra­fud­må­lin­gen. I for­hold til den ene, der har få­et 10 års fa­engsel, har man ud­nyt­tet straf­fe­ram­men for, hvad man kan få for has­hs­mug­ling. Det er vi selv­føl­ge­lig godt til­fred­se med,« si­ger an­kla­ger Kat­hri­ne Als­holm, der hav­de hå­bet på la­en­ge­re straf­fe til de to an­dre.

Hun op­ly­ser, at der er kon­fi­ske­ret sejl­bå­de og et stør­re kon­tant­be­løb i for­bin­del­se med sa­gen.

Den 39-åri­ge ho­ved­mand og den 35-åri­ge an­ke­de dom­men, mens den 33-åri­ge vil­le ha­ve be­ta­enk­nings­tid.

De tre ma­end blev al­le an­holdt i maj sid­ste år og har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.