Dan­sker an­holdt for cy­ber cri­me i New Ze­aland

BT - - NYHEDER -

•En 24-årig dansk mand har an­gi­ve­ligt sid­det bag sin com­pu­ter­ska­erm i sit hjem i Vej­le og ha­ck­et sig ind på com­pu­te­ren hos en 15-årig pi­ge i New Ze­aland og mis­brugt hen­des pri­va­te billeder. Det me­ner Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, der tirs­dag an­holdt man­den på hans bo­pa­el.

An­hol­del­sen ske­te i et ta­et sam­ar­bej­de med det dan­ske Na­tio­nalt Cy­ber Cri­me Cen­ter og New Ze­alands po­li­tis cy­ber cri­me­af­de­ling.

Den 24-åri­ge mand er nu sig­tet for cy­ber cri­me og vil bli­ve frem­stil­let for luk­ke­de dø­re i et grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Kol­ding ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.