SE­KUN­DER Mindst 15 dø­de ef­ter over­svøm­mel­ser i USA

Et vold­somt uvejr har med­ført store over­svøm­mel­ser i den ame­ri­kan­ske del­stat Utah. 15 men­ne­sker har mi­stet li­vet

BT - - NYHEDER - Est­her Mar­gret­he Ly­nard og Tho­mas Sand

USA

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Over­svøm­mel­ser har ko­stet mindst 15 li­vet, ef­ter at et vold­somt uvejr har ha­er­get den ame­ri­kan­ske del­stat Utah i om­rå­det på gra­en­sen til Arizo­na, skri­ver Reu­ters. 12 blev dra­ebt, da et kraf­tigt regn­vejr skyl­le­de en bøl­ge af mud­ret vand fra de na­er­lig­gen­de bjer­ge ned gen­nem by­en Hil­da­le og trak to bi­ler med sig, forta­el­ler en tals­per­son fra det lo­ka­le brand­va­e­sen til tv-sta­tio­nen KUTV.

Der var i alt 16 men­ne­sker i de to bi­ler. De lo­ka­le myn­dig­he­der er end­nu ik­ke be­gyndt at iden­ti­fi­ce­re de om­kom­ne, men brand­va­es­net op­ly­ser, at der er børn og kvin­der iblandt dem.

I Zion Na­tio­nal Park mi­ste­de tre li­vet, og fi­re sav­nes fort­sat.

Be­bo­e­re fa­er­des på en vej, der er skyl­let va­ek af over­svøm­mel­ser­ne.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.