SRI LANKA

BT - - NYHEDER -

Bå­de re­ge­rin­gen i Sri Lanka og op­rørs­be­va­e­gel­sen De Ta­mil­ske Ti­gre be­gik ’højst sand­syn­ligt’ krigs­for­bry­del­ser un­der den 26 år lange kon­flikt, som slut­te­de i 2009, vur­de­rer FN iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Der­for op­for­dres Sri Lanka til at un­der­sø­ge sa­ger­ne til bunds. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.