Trans­por­ter 4 - tan­ken er tom

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg

FILM

’Trans­por­ter - Re­fu­e­led’ ACTION ******

ho­eg@bt.dk sva­rer lidt til at la­ve en ’Dir­ty Har­ry’-film uden Cl­int Eastwood el­ler til at sen­de The Rol­ling Sto­nes på sce­nen uden Mick Jag­ger. Med an­dre ord: håb­løst.

Det er den ukend­te Ed Stre­in, der har få­et den utak­nem­me­li­ge op­ga­ve at tra­ek­ke i Stat­hams dy­re jak­kesa­et. Og selv­om han gør sit bed­ste for at gi­ve vo­res actionhelt nyt liv, så er det ba­re ik­ke godt nok. Og ’Trans­por­ter - Re­fu­e­led’ lig­ner mest en kik­set blan­ding af en Au­di-re­k­la­me og en gen­nem­snit­lig Justin Tim­ber­la­ke-vi­deo.

En hånd­fuld se­xe­de blon­di­ner kid­nap­per hel­tens far for at få hans hja­elp til et ha­evn­plot over en rus­sisk ma­fia-skurk. Så kø­rer bi­len igen. Der er ka­ra­te­ta­ev i luf­ten. Og mu­sik­ken spil­ler. Men høj mu­sik og hur­ti­ge klip kan ik­ke skju­le det fak­tum, at ’Trans­por­ter - Re­fu­e­led’ er en skod­film - hver­ken me­re el­ler min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.