En me­ster ven­der hjem

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen

FILM

’The Post­man’s Whi­te Nights’ DRA­MA ******

Ly­okha min­der mig lidt om Hen­rik Bir­chs Kes­se i en af sid­ste års bed­ste dan­ske film ’Klump­fi­sken’. En mand i ud­kan­ten af et land, der, når alt kom­mer til alt, blot øn­sker at fin­de ka­er­lig­he­den.

Mi­dal­dren­de Ly­okha er po­st­bud med sin spe­ed­båd i ud­kants-Rusland, hvor der kun le­ver få og of­te ret vak­kel­vor­ne sja­e­le. Han er en mand uden me­get an­den i ka­len­de­ren end at over­le­ve da­gen og vej­en. Tak­ket va­e­re en stri­be ama­tørsku­e­spil­le­re vir­ker ’The Post­mans Whi­te Nights’ stille, ren og re­a­li­stisk. Men­ne­ske­tom og al­li­ge­vel fyldt med na­er­va­er. Og hen ad vej­en kry­dret med små, sur­re­a­li­sti­ske nu­an­cer.

Rus­si­ske An­drei

Kontja­lovskij på 78 år var i USA i 1980er­ne for at la­ve me­re kom­merci­el­le film, men nu er han vendt hjem. Ik­ke som en stor me­ster, men i det mind­ste en me­ster. Det er man per de­fi­ni­tion, når det kan la­de sig gø­re at fav­ne bå­de den di­rek­te spa­en­dings­kur­ve i ’Ru­naway Train’ og om­ve­je­ne i ’The Post­man’s Whi­te Nights’.

jwj@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.