Tv og ra­dio De­bat­ten: Flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen

BT - - TV/RADIO -

DE­BAT Cle­ment Kjers­gaard og sven­ske Kri­sti­na Hed­berg er va­er­ter, når ”De­bat­ten” og ”De­batt” på Sve­ri­ges SVT1 i et sam­ar­bej­de ta­ger dis­kus­sio­nen om, hvor­for de to lan­de ser så for­skel­ligt på de men­ne­sker, der i dis­se da­ge sø­ger mod Eu­ro­pa. DR2 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.