Stå­le var løn­nen va­erd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­hol­det mel­lem Stå­le Sol­bak­ken og FC Kø­ben­havns fans er i øje­blik­ket ’kom­pli­ce­ret’, som man vil­le skri­ve på Fa­ce­book. Men med 3-0-sej­ren til FCK blev det nok al­li­ge­vel til lidt ske un­der dob­belt­dy­nen.

Det var el­lers et ban­ner med på­skrif­ten ’Stå­le: Hvis du pas­ser dit vel­be­tal­te job – Så pas­ser vi vo­res selv­be­tal­te job’, der mød­te nord­man­den fra fan­se­ne in­den kam­pens start. Og først ef­ter et stort kvar­ter var der lidt til at blø­de fan­se­ne op, da Benja­min Ver­bic send­te Jo­hn­ny Thom­sen til gril­len og selv spil­le­de Tou­touh fri. Men han spar­ke­de for­bi mål. Det gjor­de Ver­bic ik­ke selv, da han fik chan­cen. San­tan­der he­a­de­de et ind­la­eg i fød­der­ne på slo­ve­ne­ren, der brug­te en Ran­der­s­spil­ler til at sco­re fø­rings­må­let. Na­e­sten sam­me op­skrift blev brugt ved 2-0, da det den­ne gang ef­ter hjør­ne­s­park var Ni­co­lai Jør­gen­sen, der he­a­de­de Tou­touh fri til scor­ing. FCK vil­le ik­ke stop­pe der, for en dob­bel­tind­skift­ning af Kas­per Kusk og An­dreas Cor­ne­li­us var god. Kusk spar­ke­de et ind­la­eg li­ge i pan­den på an­gri­be­ren, der score­de for an­den kamp i tra­ek.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.