Bar­ne­bar­nets st

Ro­mas Ales­san­dro Fl­oren­zi blev den store helt med et unikt mål, da ita­li­e­ner­ne fik 1-1 mod Bar­ce­lo­na

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE E no­get så sja­el­dent og iøj­ne­fal­den­de sker. Og isa­er når det sker for en sym­pa­tisk spil­ler som Fl­oren­zi, der tid­li­ge­re har sat smilebånd overalt i fod­bold­ver­de­nen på over­ar­bej­de, da han for na­e­sten pra­e­cis et år si­den score­de i en Se­rie A-kamp mod Cag­li­a­ri, sprang over heg­net til tri­bu­ner­ne, løb he­le vej­en op ad trap­pen og gav sin bed­ste­mor en ka­em­pe­ma­es­sig bjør­ne­kram­mer.

Stjal bil­le­det fra Mes­si og co.

Det kan alt­så la­de sig gø­re at stja­e­le bil­le­det i en kamp, hvor Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Lu­is Suárez og­så er på ba­nen. For det var, hvad Ales­san­dro Fl­oren­zi gjor­de i ons­da­gens stør­ste Champions League-kamp.

Ba­ck­ens scor­ing faldt ef­ter en halv ti­me af op­gø­ret mod FC Bar­ce­lo­na, der at­ter hav­de Mes­si med fra start, ef­ter han i we­e­ken­den blev spa­ret fra start i topkam­pen mod At­léti­co Madrid. Men på det­te tids­punkt var hans Ro­ma-mand­skab al­le­re­de bag­ud.

10 mi­nut­ter for­in­den hav­de Lu­is Suárez så­le­des ud­nyt­tet et flot op­la­eg fra Ivan Raki­tic til på en me­ters af­stand at he­a­de klat­ten op i net­ta­get og de for­sva­ren­de me­stre på 1-0.

Fl­oren­zi vil­le imid­ler­tid ik­ke la­de sig lø­be over af ’Barca’ og den tid­li­ge­re Ro­ma-tra­e­ner Lu­is En­rique, der i dag hol­der tøj­ler­ne i den ca­ta­lan­ske stor­klub. Med 1-1 sik­re­de han sin ita­li­en­ske klub et for­ry­gen­de re­sul­tat i en pul­je, hvor hvi­derus­si­ske BA­TE Bo­risov og ty­ske Bay­er Le­ver­ku­sen er de øv­ri­ge mand­ska­ber.

AS Ro­ma fik den start, de kun­ne øn­ske, og hel­ler ik­ke FC Bar­ce­lo­na vir­ke­de søn­der­knust over po­int­de­lin­gen i den evi­ge stad. Der er dog en lil­le sta­ti­stik, ca­ta­la­ner­ne na­ep­pe hav­de haft no­get imod at slet­te.

Der fin­des kun en god hånd­fuld eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, som FC Bar­ce­lo­na gen­nem hi­sto­ri­en har spil­let mod – men ik­ke slå­et. AS Ro­ma er et af dis­se hold. Det er de og­så ef­ter i af­tes.

Ales­san­dro Fl­oren­zi (24) jub­ler med si­ne hold­kam­me­ra­ter ef­ter sit drøm­me­mål mod Bar­ce­lo­na. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.