Min­de­va­er­di­ge mål fra midt­ba­nen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

VA­ERD AT HU­SKE

srkr@sporten.dk

David Beck­ham, Man­che­ster Uni­ted, 1996 MÅ­LET SCO­RET FRA

mid­ter­linj­en mod Wim­b­ledon og The Cra­zy Gang ka­ta­pul­te­re­de David Beck­ham op som en af spil­lets stør­ste stjer­ner. Ja, på et tids­punkt var han vel egent­lig den al­ler­stør­ste. Char­lie Adams, Sto­ke Ci­ty, 2015 64 ME­TERS AF­STAND. Her­fra send­te Sto­kes Char­lie Adams kug­len af­sted i en Pre­mi­er League-kamp mod Chel­sea for ba­re fem må­ne­der si­den. Det er fra kan­ten af bu­en – på egen halv­del. Way­ne Roo­ney, Man­che­ster Uni­ted, 2014 EN FLUG­TER FRA kan­ten af bu­en mod West Ham fø­je­de i for­ri­ge sa­e­son nye alen til Way­ne Roo­neys po­pu­la­ri­tet. Et for­ry­gen­de mål, der kun blev en smu­le me­re magisk af, at sel­ve­ste David Beck­ham over­va­e­re­de scor­in­gen fra til­sku­er­plad­ser­ne.

Xa­bi Alonso, Liverpool, 2006 FÅ SPIL­LE­RE HAR

sco­ret fle­re og smuk­ke­re langskuds­mål end Xa­bi Alonso, der i dag spar­ker på mål for Bay­ern Mün­chen. Men da spa­ni­e­ren var i Liverpool i 2006, over­gik han sig selv. Fra mid­ten af ba­nen over­li­ste­de han Newcast­les ke­e­per og score­de et af Pre­mi­er le­agu­es mest min­de­va­er­di­ge mål.

Car­li Lloyd, USA, 2015 EN TING ER

at sco­re et mål fra lang af­stand. No­get an­det er at gø­re det i en VM-fi­na­le. End­da en VM­fi­na­le, hvor man sco­rer hat­tri­ck. Dén ab­sur­de suc­ces op­le­ve­de USAs Car­li Lloyd, da hun i som­mer score­de tre gan­ge i kvin­der­nes VM­fi­na­le. Det ene af må­le­ne i sej­ren på 5-2 over Ja­pan går over i hi­sto­ri­en. Bå­de på grund af la­eng­den – og det elen­di­ge må­l­mands­spil, der hjalp Lloyd på vej.

Et af de min­de­va­er­di­ge mål. Way­ne Roo­ney fy­rer af fra mid­ten mod West Ham og jub­ler ef­ter­føl­gen­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.