Za­greb tog py­n­ten af Gun­ners

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE F fod­bold­bold­ma­es­si­ge styr­ke­for­hold på den stør­ste in­ter­na­tio­na­le sce­ne af dem al­le, er sta­dig et åbent spørgs­mål. I af­tes gjor­de Ar­se­nal Man­che­ster Ci­ty og Uni­ted sel­skab i ta­ber­nes pa­ra­de, da det ude mod Di­na­mo Za­greb blev til et over­ra­sken­de 1-2 ne­der­lag. Og der­med kan Arsé­ne Wen­ger og Gun­ners al­le­re­de nu se frem til et be­ty­de­ligt me­re pres­set grup­pe­spil, end man er vant til.

Ak­ku­rat som ae­r­ke­ma­na­ger­ri­va­len José Mourin­ho, hav­de Wen­ger valgt at se bort fra seks af de spil­le­re, der i we­e­ken­den be­sej­re­de Sto­ke. Men hvis for­vent­nin­gen hav­de va­e­ret at se fri­ske og ve­lud­hvi­le­de kra­ef­ter hi­ve en sejr hjem over et af de for­modet sva­ge­ste hold i Grup­pe F, blev det gjort til skam­me. Al­le­re­de in­den Oli­vi­er Giroud modt­og sit an­det gu­le kort og en mar­chor­dre mod en tid­lig dou­che, hav­de Di­na­mo Za­greb bragt sig i front på et selvmål af Alex Oxla­de-Cham­ber­lain og helt skidt skul­le det bli­ve, da de kro­a­ti­ske va­er­ter ef­ter en lil­le ti­mes spil kom på 2-0 ved Ju­ni­or Fer­nan­dez.

Theo Walcotts re­du­ce­ring var ude­luk­ken­de af kos­me­tisk ka­rak­ter og Ar­se­nal skal stram­me ge­val­digt op in­den mø­det med Olym­pi­akos

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.