Sol­bak­ken ud­pe­ger Nor­dens fi­re bed­ste hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVEM ER BEDST?

Flem­m­ing Brandt

flb@sporten.dk FC København er for før­ste gang i 10 år ik­ke med i den eks­klu­si­ve klub af hold, der spil­ler eu­ro­pa­ei­ske kam­pe i midt­u­gen. Det er der til gen­ga­eld fi­re an­dre nor­di­ske hold, der er. Malmö FF er med i Champions League, mens FC Midtjylland, Ro­sen­borg og Mol­de er med i Eu­ro­pa League. Ef­ter at ha­ve va­e­ret Nor­dens sta­er­ke­ste hold i en år­ra­ek­ke er tro­nen spar­ket va­ek un­der FCK, el­ler er det ba­re et mid­ler­ti­digt ud­fald i det kø­ben­havn­ske her­re­døm­me?

Fle­re på vej opad

I et in­ter­view med nor­ske VG gi­ver Stå­le Sol­bak­ken sit per­spek­tiv på det nu­va­e­ren­de magt­for­hold mel­lem de nor­di­ske klub­ber – og hvor­dan han ser det ud­vik­le sig frem­over.

»Jeg tror Midtjylland, FCK, Ro­sen­borg og Malmö er de fi­re sta­er­ke­ste hold. I frem­ti­den tror jeg, at fle­re af klub­ber­ne i stor­by­er­ne vil gø­re sig ga­el­den­de. Må­ske Brøndby, AIK, Djur­går­den og IFK Göte­borg. Det sam­me ga­el­der Vå­le­ren­ga, når de får eget sta­dion, med alt hvad det in­de­ba­e­rer,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, som af­vi­ser, at der igen kom­mer et hold, der do­mi­ne­rer i Nor­den på sam­me må­de, som IFK Göte­borg gjor­de det tilbage i 80er­ne, Ro­sen­borg i 90er­ne, og FCK har gjort det igen­nem det se­ne­ste år­ti.

»Jeg tror ik­ke, at der er no­gen, som kan va­e­re ale­ne om her­re­døm­met, så­dan som IFK Göte­borg, Ro­sen­borg og vi tid­li­ge­re har va­e­ret det. Jeg tror, at det kom­mer til at va­ri­e­re, hvil­ket hold der er det bed­ste i Skan­di­navi­en.«

Stå­le Sol­bak­ken me­ner sta­dig, at FC København er et af Nor­dens fi­re bed­ste hold. Men han tror ik­ke, at der igen kom­mer en tid, hvor et en­kelt hold kom­mer til at do­mi­ne­re nor­disk fod­bold på sam­me må­de, som FCK og in­den dem nor­ske Ro­sen­borg har gjort det de se­ne­ste 20 år. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.