Ny midtbane-tank dybt im­po­ne­ret over Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAN­TA­STISK TRA­E­NING

Ef­ter et la­en­ge­re til­løb – med trans­fertak­tik og mang­len­de ar­bejds­til­la­del­se – fik ja­mai­can­ske Ro­dolph Austin i går en­de­lig lov til at tra­e­ne med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter i Brøndby. Og den firskår­ne midt­ba­ne­mand var lyk­ke­lig ef­ter tra­e­nin­gen – og han var po­si­tivt overrasket over ni­veau­et på Ves­teg­nen.

»Tra­e­nin­gen var fan­ta­stisk. Det var i et godt tem­po med rig­tig dyg­ti­ge spil­le­re, der al­le sam­men vil­le ha­ve bol­den. Al­le gik og­så med i de­fen­si­ven, så det var en rig­tig po­si­tiv op­le­vel­se,« sag­de Austin til klub­bens hjem­mesi­de ef­ter tra­e­nin­gen og fort­sat­te:

»Jeg er me­get im­po­ne­ret over spil­ler­nes tek­ni­ske ni­veau, de­res ar­bejds­i­ver og en pro­fes­sio­na­lis­me, der er helt i top.«

Austin kan få sin Brønd­by­de­but, når hol­det i we­e­ken­den skal en tur til Nord­jyl­land, hvor AaB ven­ter.

Ro­dolph Austin tra­e­ne­de for før­ste gang med i Brøndby i går. Ef­ter­føl­gen­de ro­ste ja­mai­ca­ne­ren si­ne nye kol­le­ger. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.