Erik­sen tra­e­ner igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­ET PÅ CO­ME­BA­CK

Det dan­ske lands­hold sav­ne­de øjen­syn­ligt kna­eska­de­de Chri­sti­an Erik­sens kre­a­ti­vi­tet i de to se­ne­ste 0-0-skuf­fel­ser mod Albanien og Ar­me­ni­en. Og landstraener Mor­ten Ol­sen ud­tryk­te i for­bin­del­se med land­skam­pe­ne stor be­kym­ring for sin nøg­le­spil­ler, der el­lers har et yderst be­ske­dent ska­des-cv.

Men Ol­sen kan nu ån­de let­tet op. Me­get ty­der nem­lig på, at Erik­sen kan va­e­re med i EM-ska­eb­ne­kam­pen ude mod Portu­gal 8. ok­to­ber.

Fyn­bo­en var i går med i Tot­ten­hams tra­e­ning før da­gens Eu­ro­pa League-kamp mod aser­ba­jds­jan­ske Qa­ra­bag. Erik­sen har mis­set de se­ne­ste tre kam­pe for Pre­mi­er League-klub­ben, ef­ter han blev kna­eska­det mod Lei­ce­ster sidst i au­gust.

Chri­sti­an Erik­sen blev ska­det i en kamp mod Lei­ce­ster i au­gust, men er nu tilbage på tra­e­nings­ba­nen i Tot­ten­ham. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.