I ko­ven­ding

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET SKREV PER HEN­RIK BRASK OM MI­CHA­EL RAS­MUS­SEN OG DO­PING

’’

Det var ren po­li­tik. Ne­ga­tiv sa­er­be­hand­ling af én cy­kel­ryt­ter, som på im­po­ne­ren­de vis hav­de gjort alt, hvad han kun­ne for at ka­ste mi­stan­ken på sig selv, og som hav­de gjort alt, hvad han kun­ne for at ka­ste mi­stan­ke på sig selv, og som har in­drøm­met at ha­ve lø­jet om si­ne op­holds­ste­der og ac­cep­te­ret at skul­le ha­ve straf for det

Per Hen­rik Brask skrev i 2009 ’Vi tra­e­ner, mo­tio­ne­rer og cyk­ler’, hvor han tog Mi­cha­el Ras­mus­sen (her­un­der) i for­svar. Si­den har den nye DCU-boss aen­dret stand­punkt.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.