’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­tido­ping­sy­ste­met har spil­let fal­lit. Ik­ke i for­hold til be­ka­em­pel­sen af do­ping – for det er ge­ne­relt en suc­ces – men i for­hold til rets­sik­ker­hed og fair­ness er ri­si­ko­en be­trag­te­lig

Do­ping er snyd, for­kert og ik­ke ac­cep­ta­belt. Ju­stits­mord uden be­vis­fø­rel­se er og­så snyd

Cy­kel­spor­ten har va­e­ret hårdt ramt. Ik­ke for­di cyk­li­ster er me­re dope­de end an­dre sport­s­folk. Me­re for­di be­ka­em­pel­se af og op­ma­er­k­som­hed på do­ping i cykling er in­tens og langt stør­re end i al­le an­dre idra­et­ter

Ci­ta­ter­ne er hen­tet i bo­gen ’Vi tra­e­ner, mo­tio­ne­rer og cyk­ler’ (2009)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.